REM-WOD
Kontakt

REM-WOD® sp. z o.o.
25-324 KIELCE 25
ul. Legnicka 28
skr. poczt. 736

tel.:      (041)369-22-50 do 53
tel./fax: (041)369-22-61

e-mail: biuro@rem-wod.pl

REGON – 008147978
NIP 657-03-07-862

Zarejestrowana w X Wydziale Gospodarczym
Krajowego Rejestru Sądowego w Kielcach
Nr KRS: 0000181866

 

Formularz kontaktowy

Temat:

Zapytanie:

Nazwisko:

e-mail: