REM-WOD
O firmie    Jesteśmy od lat   liczącym się  partnerem dla wielu inwestorów, szczególnie  w województwie mazowieckim i śląskim. w których wykonujemy duże roboty, wieloetapowe zlecenia, w części finansowane z  funduszy UE, co spowodowało, że spółka  musiała dostosować swe procedury i organizację do wymogów  europejskich –  twierdzi Mieczysław Stawecki, prezes zarządu REM-WOD  w Kielcach.

    Kielecka spółka  zajmuje się budownictwem inżynieryjnym : w zakresie  gospodarki wodno – kanalizacyjnej, m.in. realizuje wodociągi, kanalizacje sanitarne, deszczowe, w dziedzinie  ochrony środowiska buduje oczyszczalnie ścieków, wysypiska śmieci i odpadów, rekultywuje tereny, np.  pokopalniane, w ramach budownictwa wodnego – wykonuje  obwałowania rzek, zbiorniki wodne, ujęcia wody,  a ostatnio buduje i remontuje też drogi.

   - Początki były bardzo trudne, spółka zaczynała praktycznie od zera, w wynajmowanych  pomieszczeniach, by już po pięciu latach mozolnej ale efektywnej działalności, zapewnić sobie własną siedzibę – mówi Alicja Kościelna, wiceprezes oraz współzałożycielka spółki.

   Z biegiem lat  firma wzbogaciła się o dobrze zorganizowaną i wyposażoną bazę transportową , w nowoczesny sprzęt,  m.in. koparki, spycharki, dźwigi, samochody  ciężarowe, pojazdy specjalistyczne, maszyny budowlane i drogowe. Dzięki  takiemu wyposażeniu, REM -WOD jest w stanie prowadzić równocześnie prace na kilku budowach w różnych regionach kraju.

     Mocną stroną kieleckiej spółki, jest stabilna i bardzo doświadczona kadra  fachowców, inżynierów po uczelniach  w Krakwie, Warszawie i Kielcach , niektórzy pracują w niej od 19 lat, od początki istnienia firmy. To nie tylko dobre warunki placowe, bezpłatny dojazd i zakwaterowanie w innych rejonach kraju, ale przede wszystkim - o pozostaniu pracowników w nowocześnie zorganizowane spółce -  decyduje możliwość  realizacji interesujących i dużych inwestycji, spełnienie ambicji zawodowych. 

    - Pracownicy nie uciekają od nas, kilku odeszło  i wrócili po pól roku, bo u nas mają stabilne zatrudnienie i płace. Do spółki trafiają studenci na praktyki, bo dowiadują się od kolegów, że można się w REM-WOD dużo nauczyć. Także przez naszych pracowników wyszukujemy kandydatów do pracy, bowiem  w związku  z licznymi zleceniami,  potrzebujemy inżynierów  o specjalności hydrotechnicznej, inżynierii sanitarnej, budownictwa ogólnego i drogownictwa.

    Od kilku lat  gros robót kielecka spółka wykonuje poza regionem, bowiem doskonałe rewerencje, solidność i terminowość realizacji inwestycji  sprawia, że  REM-WOD nie ma kłopotów z pozyskaniem zleceń. Od Oświęcimia, Andrychowa, Częstochowy, po Mielec, Gorzyce, Tomaszów Mazowiecki, Nadarzyn, Konstancin, Piaseczno, Warszawę – to tylko  niektóre miejsca, w których  pracowały ekipy kieleckiej firmy.